مهندسی

خدمات مهندسی


شرکت تدبیر‌و‌فن‌آسیا عضو انجمن مهندسین مشاور ایرانISCE بوده و دارای گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی درجه ۱ می‌باشد.
شرکت تدبیر‌و‌فن‌آسیا مفتخر است که خدمات مهندسی جامعی را به مشتریان ارائه می‌دهد که این خدمات مبتنی بر:

 • مهندسی
  • مطالعات فنی- اقتصادی و امكان‌سنجی طرح‌ها
  • مطالعات مهندسی مفهومی
  • مهندسی بنیادی
  • مهندسی تفصیلی
  • تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی پیشنهادات
 • مهندسی خرید
  • مهندسی خرید
  • بازرسی خرید و ساخت
 • خدمات مهندسی كارگاهی
  • مهندسی كارگاهی
  • مدیرت كارگاهی
  • نظارت بر عملیات اجرائی
  • دفتر فنی
 • مدیریت طرح


شرحی اجمالی بر برخی از فعالیت‌های شرکت:
 • مطالعات فنی ـ اقتصادی، مطالعات مهندسی مفهومی
  • بررسی فرآیندهای موجود با توجه به كیفیت و كمیت محصول، كارآیی، زمان اجرا، مصارف، میزان اتوماسیون و روش راهبری
  • انجام بررسی‌های فنی ـ اقتصادی فرآیندهای مختلف
  • بررسی امكانات موجود اعم از یوتیلیتی‌ها وسایر نیازهای طرح
  • بررسی آثار زیست محیطی طرح
  • ارائه گزارش فن‌آوری پیشنهادی، نمودارهای اولیه جریان و جداول موازنه جرم و انرژی
  • انجام طراحی مفهومی در بخش‌های مختلف مهندسی و نیازهای ایمنی ـ عملیاتی طرح
 • مهندسی بنیادی
  • نقشه‌های PFD و شرح فرآیند، جداول موازنه جرم و انرژی، فهرست و مشخصات تجهیزات اصلی
  • نقشه‌هایUFD و P&ID
  • مطالعات ایمنی فرآیند
  • طبقه‌بندی درجه خطر محوطه‌ها
  • مشخصات و داده‌های فنی تجهیزات مكانیكی، برقی و ادوات ابزاردقیق
  • جانمایی واحد
  • فهرست و مشخصات طراحی و عملیاتی لوله‌ها
  • فهرست و مشخصات طراحی عایقكاری لوله‌ها و تجهیزات
  • نقشه‌ها، مدارك و اطلاعات پایه‌ای سیویل، سازه و معماری
  • نقشه‌ها، مدارك و اطلاعات پایه‌ای برق
  • نقشه‌ها و مدارك طراحی پایه‌ای ابزار دقیق
  • مشخصات فنی اختصاصی تجهیزات مكانیكی، برقی و ابزار دقیقی
  • نقشه‌های استاندارد بخش های مختلف
 • خدمات طراحی و مهندسی تفصیلی در بخش‌های ذیل
  • بخش فرآیند
  • بخش مكانیك و HVAC
  • بخش لولـه كشی صنعتـی
  • بخش سیویل، سازه، معماری
  • بخش برق
  • بخش ایمنی HSE
  • بخش ابزار دقیق
  • بخش مواد و خوردگی
  • بخش مخابرات
  • بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • بخش مدیریت دانش
 • خــدمات مـدیریت طرح
  خدمات ارجاع كار به پیمانكار EP و یا EPC ذیصلاح، شامل ارزیابی كیفی و كمی مدارك اولیة پروژه، تدوین چارچوب‌های انتخاب پیمانكار و شركت در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار و تنظیم مدارك پیمان و سایر.