اصلاح، بروز رسانی و ترجمه فارسی استانداردهای IPS


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
بروز رسانی و ترجمه 120 عنوان استاندارد IPS برای استانداردهای زیر:
• فرآیند (PR)
• ایمنی (SF)
• رشته تاسیسات HVAC (AR)
• سیویل و سازه (CE)
• تجهیزات مکانیکی ثابت (ME)
• ماشین آلات فرایندی (PM)
• تجهیزات عمومی (GN)
• لوله کشی (PI)
• برق (EL)
• ابزاردقیق (IN)
• حفاظت فنی (TP)
استانداردهای فوق در سه طبقه بندی Material (M)، Engineering (E) و Construction (C) بازنگری میگردد.
تاریخ شروع پیمان: فروردین 1386
تاریخ خاتمه: تیر 1389