مهندسی

خدمات مهندسی


شرکت تدبیر و فن آسیا عضو انجمن مهندسین مشاور ایرانISCE بوده و دارای گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی درجه ۱ می باشد.
شرکت تدبیر و فن آسیا مفتخر است که خدمات مهندسی جامعی را به مشتریان ارائه می دهد که این خدمات مبتنی بر:

 • مهندسي
  • مطالعات فنی- اقتصادي و امكان سنجي طرح ها
  • مطالعات مهندسي مفهومي
  • مهندسي بنيادي
  • مهندسي تفصيلي
  • تهيه اسناد مناقصه و ارزيابي پيشنهادات
 • مهندسی خريد
  • مهندسي خريد
  • بازرسي خريد و ساخت
 • خدمات مهندسي كارگاهي
  • مهندسي كارگاهي
  • مديرت كارگاهي
  • نظارت بر عمليات اجرائي
  • دفتر فني
 • مديريت طرح


شرحی اجمالی بر برخی از فعالیت های شرکت:
 • مطالعات فني ـ اقتصادي، مطالعات مهندسي مفهومي
  • بررسي فرآيندهاي موجود با توجه به كيفيت و كميت محصول، كارآيي، زمان اجرا، مصارف، ميزان اتوماسيون و روش راهبري
  • انجام بررسي هاي فني ـ اقتصادي فرآيندهاي مختلف
  • بررسي امكانات موجود اعم از يوتيليتي ها وساير نيازهاي طرح
  • بررسي آثار زيست محيطي طرح
  • ارائه گزارش فن آوري پيشنهادي، نمودارهاي اوليه جريان و جداول موازنه جرم و انرژي
  • انجام طراحي مفهومي در بخش هاي مختلف مهندسي و نيازهاي ايمني ـ عملياتي طرح
 • مهندسي بنيادي
  • نقشه هاي PFD و شرح فرآيند، جداول موازنه جرم و انرژي، فهرست و مشخصات تجهيزات اصلي
  • نقشه هایUFD و P&ID
  • مطالعات ايمني فرآيند
  • طبقه بندي درجه خطر محوطه ها
  • مشخصات و داده هاي فني تجهيزات مكانيكي، برقي و ادوات ابزاردقيق
  • جانمايي واحد
  • فهرست و مشخصات طراحي و عملياتي لوله ها
  • فهرست و مشخصات طراحي عايقكاري لوله ها و تجهيزات
  • نقشه ها، مدارك و اطلاعات پايه اي سيويل، سازه و معماري
  • نقشه ها، مدارك و اطلاعات پايه اي برق
  • نقشه ها و مدارك طراحي پايه اي ابزار دقيق
  • مشخصات فني اختصاصي تجهيزات مكانيكي، برقي و ابزار دقيقي
  • نقشه هاي استاندارد بخش هاي مختلف
 • خدمات طراحي و مهندسي تفصيلي در بخش های ذیل
  • بخش فرآيند
  • بخش مكانيك و HVAC
  • بخش لولـه كشي صنعتـي
  • بخش سيويل، سازه، معماري
  • بخش برق
  • بخش ايمني HSE
  • بخش ابزار دقيق
  • بخش مواد و خوردگی
  • بخش مخابرات
  • بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • بخش مدیریت دانش
 • خــدمات مـديريت طرح
  خدمات ارجاع كار به پيمانكار EP و يا EPC ذيصلاح، شامل ارزيابي كيفي و كمي مدارك اولية پروژه، تدوين چارچوب هاي انتخاب پيمانكار و شركت در برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار و تنظيم مدارك پيمان و سایر.