مديريت اجرايي بخش برق و ابزاردقيق پالايشگاه گاز پارس جنوبي فاز 9 و 10


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
- انجام خدمات مديريت اجرايي ، خدمات دفتر فني و مهندسي در بخش خشکی فازهای 9و10 پارس جنوبی شامل واحد آبگیر،خطوط ارتباطی پالایشگاه،ایستگاه میترینگ،واحدهای یوتیلیتی،مخازن،واحدهای فرآیندی،تاسیسات ورود گاز و سیستم های فلر

تاريخ شروع پيمان : بهمن 1386
تاريخ خاتمه : آبان 1388