مدیریت اجرایی بخش برق و ابزاردقیق پالایشگاه گاز پارس جنوبی فاز 9 و 10


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
- انجام خدمات مدیریت اجرایی ، خدمات دفتر فنی و مهندسی در بخش خشکی فازهای 9و10 پارس جنوبی شامل واحد آبگیر،خطوط ارتباطی پالایشگاه،ایستگاه میترینگ،واحدهای یوتیلیتی،مخازن،واحدهای فرآیندی،تاسیسات ورود گاز و سیستم های فلر

تاریخ شروع پیمان : بهمن 1386
تاریخ خاتمه : آبان 1388