انجام طراحی، طرح‌های ساختمانی و زیربنائی شرکت پتروشیمی مروارید


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
پروژه طراحی ساختمانهای جنبی پتروشیمی مروارید شامل طراحی نقشه های معماری، سازه، مکانیک و برق تعدادی از ساختمانهای جنبی شرکت پتروشیمی مروارید واقع در منطقه عسلویه بوده است که توسط مهندسان این شرکت انجام شده است. ساختمانهای طراحی شده شامل:
1- ساختمان اداری (4 طبقه به مساحت 3850 متر مربع)
2-ساختمان رستوران
3- ساختمان کارگاه مرکزی (شامل یک سوله کارگاهی و انکسهای اداری در 3 طبقه به مساحت 1600 متر مربع)
4- ساختمان حراست و CCTV (2 طبقه به مساحت 370 متر مربع)
5- ساختمان مسجد (به مساحت 370 متر مربع)
6- ساختمان آتش نشانی (2 طبقه به مساحت 930 متر مربع شامل یک پارکینگ سر پوشیده جهت استقرار خودروهای آتش نشانی)
7- سر در ورودی و نگهبانی پتروشیمی
8- محوطه سازی و اتاق نگهبانی محدوده انبار پتروشیمی (به مساحت 9000 متر مربع)
9- ساختمان اداری محدوده انبار پتروشیمی (2 طبقه به مساحت 300 متر مربع)

تاریخ شروع پیمان : آبان 1389
تاریخ خاتمه : اردیبهشت 1390