مخازن توسعه انبارش کارخانه قیر آبادان


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• طراحی پایه
• طراحی تفصیلی
• تهیه اسناد مناقصه PC

شركت نفت پاسارگاد به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي محصول توليدي كارخانه خود و با توجه به اجراي واحد جديد توليد قير دميده آبادان ، قصد دارد نسبت به اجرای چهار مخزن به ظرفيت ذخيره سازي مفيد هركدام 5,000 تن و در مجموع 20,000 تن شامل مخازن ، خطوط فرآيندي ، خطوط سرويس هاي جانبي و آتش نشاني و ايمني ، پمپ هاي انتقال به همراه تمامي الزامات فرآيندي ، برقي ، ابزاردقيقي ، مكانيكي و ايمني اقدام نماید.
شرکت تدبیر و فن آسیا به عنوان مشاور مهندسی، خدمات ذکر شده را انجام میدهد.

تاريخ شروع پيمان : آبان 1392
تاريخ خاتمه : تیر 1393