ارتقاء سامانه ایمنی و آتش نشانی، ساختمانهای عملیاتی و کارگاه مهندسی و سیستم جمع آوری درین انبار نفت ری به روش EPC ( با مشارکت شرکت پیدکو )


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• طراحی پایه
• طراحی تفصیلی
• خدمات مهندسی خرید

انبار نفت ری یکی از انبارهای کلیدی کشور می‌باشد که محصولات نفتی توسط خط لوله و تانکرها به آن وارد شده و پس از ذخیره-سازی در مخازن موجود، به نقاط مصرف ارسال می‌گردد. به دلیل گذشت چند دهه از زمان ساخت این انبار، لازم است اصلاحات و بهبودهایی در سیستم‌ها و فرآیندهای عملیاتی آن صورت پذیرد.
پروژه حاضر شامل ارتقاء سیستم ایمنی و آتشنشانی محوطه انبار، طراحی و احداث سیستم جمع آوری درین مخازن و تصفیه پساب و همچنین احداث 11 ساختمان جدید شامل ساختمان‌های عملیاتی و اداری می‌باشد. این انبار در مجاورت پالایشگاه تهران، در جنوب شهر تهران واقع شده است.

تاریخ شروع پیمان: مهر ماه 1393
تاریخ خاتمه پیمان: شهریور ماه 1397