تدوین شرح خدمات پروژه طراحی مفهومی و تهیه اسناد مناقصه ساخت یک دستگاه جعبه تبرید با مشخصات تجهیز پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و یک واحد پایلوت